1952 NCAA Basketball Tournament

Kentucky 82
Penn St 54 Kentucky 57
St Johns 60 St Johns 64 St Johns
North Carolina St 49
EAST REGION
Illinois 80
Dayton 61 Illinois 74 Illinois
Duquesne 60 Duquesne 68
Princeton 49

 

Kansas 68
TCU 64 Kansas 74
St Louis 62 St Louis 55 Kansas
New Mexico St 53
WEST REGION
Santa Clara 68
UCLA 59 Santa Clara 56 Santa Clara
Wyoming 54 Wyoming 53
Oklahoma City 48

 

FINAL FOUR
St Johns 61
Illinois 59 St Johns 63
Kansas 74 Kansas 80
Santa Clara 55